Stichting MORI

Medical Ophthalmic Research Investigation

Korenstraat 6

9712 LX GRONINGEN - HOLLAND


Text in English: click here

Medical Ophthalmic Research Investigation
Is een Stichting niet verbonden aan enige regering en niet gecommitteerd aan een politieke overtuiging met een doelstelling om oogzorg, blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten te ondersteunen.

Medical Ophthalmic Research Investigation
Benadrukt zelfredzaamheid door het ter beschikking stellen en/of leveren van medicijnen, uitrusting en instrumentarium, het ondersteunen van initiatieven door het verlenen van service, advies en begeleiding in het veld van oogkunde, zowel klinieken als onderzoek, dit naast maatschappelijke ondersteuning van blinden en visueel gehandicapten om een plaats in de maatschappij te verwerven, bijvoorbeeld in de vorm van (betaald) werk.

Medical Ophthalmic Research Investigation
Is opgericht om de kwaliteit van oogzorg te verbeteren. Samenwerking met regionale, nationale en internationale instellingen die hierbij ondersteunend kunnen zijn is een nadrukkelijke doelstelling. Dit kan vorm krijgen in gezamenlijke projecten (zowel hulpverlening, onderzoek als informatie-uitwisseling). Terreinen waarin zich e.e.a. zou kunnen afspelen zijn o.a. diabetes en diabetic retinopathy, neuro-ophtmalmology, paediatric ophtmalmology en visual (optical) rehabilitation. Dit zowel op plaatselijk niveau in Nederland als internationaal, met een nadruk op ontwikkelingslanden.

Medical Ophthalmic Research Investigation
Creƫert een platform voor samenwerking, contacten en gezamenlijke projecten voor associaties, organisaties en verenigingen zowel als particulieren met soortgelijke humanitaire doelstellingen, zowel nationaal als internationaal.

 

Jaarrapport 2001

Jaarrapport 2002

Jaarrapport 2003

Jaarrapport 2004

Jaarrapport 2005

Jaarrapport 2006

Jaarrapport 2007

Jaarrapport 2008

Jaarrapport 2009

Jaarrapport 2010

Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2012

Jaarrapport 2013

Jaarrapport 2014

Jaarrapport 2015

Jaarrapport 2016

Jaarrapport 2017

Jaarrapport 2018

Jaarrapport 2019Over Dr. Hassan

 

Voorzitter: Dr.A.F. Hassan (Ph.D, MD)
Boekhouder: Dhr. H.J. Kral
Oogheelkundig adviseur: Dhr. A.F. Hensbroek
Medical-Technics adviseur: Dhr. J. Beste


Chamber of Commerce (KvK Groningen) 02070005 ABN-AmRo 57.07.30.996. Telefoon 00-31-50-5259030 Telefax 00-31-50-5277399 E-Mail MORI@henkkral.nl